Yritysvastuu

Taloudellinen menestys ja kasvu lisäävät myös vastuutamme ihmisistä ja ympäristöstä. Työntekijämme ovat harjoittaneet hyväntekeväisyyttä vuosien ajan, ja EGIN-HEINISCH GmbH & Co. KG tukee toimintaa monin tavoin. Myös yhtiö itse noudattaa työntekijöidensä esimerkkiä. Pyrimme osoittamaan vastuuta ja sosiaalista sitoutumista sekä henkilöstöämme että alueen ihmisiä ja ympäristöä kohtaan, ja olemme siksi mukana erilaisissa hankkeissa.

Täältä löydät katsauksen erilaisista sitoumuksistamme, taustatiedoista ja sponsoroiduista projekteista.

Apua tarvitsevien auttaminen

Tänä vuonna Egin-Heinischillä keksittiin ihmisten auttamiseksi aivan uusi idea. Kohteeksi valittiin Kasselin Brüderkirche-kirkko, jonne Egin-Heinischin ja sen kumppaniyritysten henkilökunta kokoontui sadan perheen ja avun tarpeessa olevan ihmisen kanssa tapaninpäivän joulujuhlaan.

Auta äläkä kinaa

Väität olevasi oikeassa? Haluat edistää vain omaa etuasi? Nostat metelin turhasta? Spindeldoctorissa yritämme välttää tällaista.
Mottomme on: auta kinaamisen sijaan!