Termeni si Conditii Generale

of EGIN-HEINISCH GmbH & Co. KG. 

Cuprins

§ 1 Valabilitate
Urmatorii termeni si conditii, valabili la momentul comenzii, se vor aplica tuturor Serviciilor actuale si viitoare ale Egin-Heinisch GmbH & Co. KG (in continuare: „Spindeldoctor”) in ceea ce priveste efectuarea reparatiilor, intretinerii si a altor servicii pentru Servicii de masini-unelte si ax, chiar daca nu sunt convenite din nou in mod expres.

§ 2 Incheierea contractului
Contractul va intra în vigoare numai cu confirmarea scrisa a comenzii Spindeldoctor prin scrisoare, fax sau e-mail.

§ 3 Momentul de performata
3.1. Perioadele de timp specificate de Spindeldoctor in cadrul carora serviciile urmeaza sa fie efectuate sunt doar estimate si, prin urmare, nu sunt obligatorii.
3.2. Clientul poate solicita un acord cu privire la o perioada de timp obligatorie pentru Servicii („Perioada de timp obligatorie”) numai daca intinderea lucrarilor este stabilita cu precizie, Spindeldoctor este capabil sa furnizeze Serviciile necesare in timp, acord asupra extinderii obligatiilor clientului cooperarea a fost realizata si, daca este necesar, Clientul a obtinut permisele autoritatilor competente. Dacă Clientul solicita o prelungire a Serviciilor sau devin necesare Servicii suplimentare, Perioada de timp obligatorie va fi prelungita in consecinta.

§ 4 Conditii de plata / Preturi
4.1. Avem dreptul sa atribuim creantele din relatiile noastre de afaceri.
4.2. Toate platile cu efect de eliminare a datoriilor vor fi efectuate exclusiv catre Deutsche Factoring Bank GmbH & Co.KG GmbH, Kreuzerkamp 7-11, DE 40878 Ratingen, carora le-am transferat creantele actuale si viitoare care decurg din relatia noastra de afaceri. De asemenea, am transferat proprietatea noastra rezervata catre Deutsche Factoring Bank GmbH & Co.KG.
4.3. Pentru a ne indeplini contractul de factoring (cesiunea creantelor noastre si transferul gestionarii debitorilor), vom transmite urmatoarele date catre institutul de servicii financiare Deutsche Factoring Bank GmbH & Co.KG:

  • Numele si adresa debitorilor nostri
  • Date privind creantele noastre de la debitorii nostri (in special suma bruta si data scadentei)
  • Daca este cazul, numele persoanelor de contact, precum si datele de contact ale debitorilor nostri (birou numar de telefon și e-mail) pentru reconcilierea creantelor

4.4. Deutsche Factoring Bank GmbH & Co.KG va transmite datele companiei debitorului agentiilor de credit si asiguratorilor de credite comerciale, precum si procesatorilor contractuali (prelucrarea datelor IT, furnizorii de servicii de tiparire etc.).
4.5. In cazul in care cumparatorul are restante in ceea ce priveste obligatiile de plata fata de noi, toate creantele existente vor deveni imediat scadente.
4.6. O compensare a cumparatorului impotriva cererilor reconventionale este exclusa, cu exceptia cazului in care cererile reconventionale sunt incontestabile sau au fost stabilite ca definitive si absolute. Afirmarea dreptului de retinere de catre cumparator este exclusa, cu excepția cazului in care se bazeaza pe aceeasi relatie contractuala sau cererile reconventionale sunt incontestabile sau au fost stabilite ca fiind definitive si absolute.
4.7. Pentru afirmarea drepturilor care decurg din proprietatea rezervata, nu este necesara retragerea din contract, cu exceptia cazului in care debitorul este un consumator.

§ 5 Cheltuieli / cheltuieli de deplasare și accesorii
5.1. Orice cheltuieli de deplasare si cheltuieli accidentale suportate de personalul de service vor fi facturate Clientului pe baza unei rate de apelare.
5.2. Spindeldoctor calculeaza durata de prezenta a personalului de service la fata locului pe baza programului de preturi si servicii aplicabile la acel moment si disponibile de la Spindeldoctor in orice moment.

§ 6 Responsabilitatile clientului
6.1. Clientul va furniza, pe cheltuiala sa, asistenta tehnica sub forma, in special, a:
a) Furnizarea personalului auxiliar adecvat necesar (personal calificat, lucratori manuali / asistenti) in numarul necesar pentru reparatie sau instalare si pentru timpul necesar; personalul auxiliar trebuie sa respecte toate instructiunile date de managerul de reparatii / instalare. Se considera ca Spindeldoctor nu raspunde pentru personalul auxiliar.
b) Executarea tuturor lucrarilor de excavare si lucrari de terasament, constructii, asternuturi si schele, inclusiv achizitionarea materialelor de constructie necesare.
c) Furnizarea echipamentelor necesare si a echipamentelor pentru sarcini grele (de exemplu, echipamente de ridicat, compresoare) si a cerintelor si utilitatilor necesare (de exemplu, cherestea, pene, elemente de acoperire, ciment, tencuiala și materiale de etansare, lubrifianti, combustibili, cabluri de actionare fara sfarsit centuri de siguranta).
d) Furnizarea de incalzire, iluminat, putere de functionare si apa, inclusiv conexiunile necesare.
e) Furnizarea camerelor uscate și blocabile necesare în scopul depozitarii instrumentelor și echipamentelor personalului de reparatii / instalare.
f) Manipularea componentelor la locul de reparare / instalare, protectia locului de reparatie / instalare si a materialelor impotriva daunelor de orice tip si a tuturor tipurilor, curatarea locului de reparatie / instalare.
g) Furnizarea de camere si camere de lucru adecvate, rezistente la furt (completate cu instalatii de incalzire, iluminat si spalare / sanitare) si facilitati de prim ajutor pentru personalul de reparatii / instalare.

h) Furnizarea de materiale si efectuarea tuturor celorlalte activitati necesare pentru integrarea / ajustarea articolului care urmeaza sa fie reparat sau instalat si pentru efectuarea oricarei testari convenite contractual.
6.2. Asistenta tehnica a Clientului trebuie sa fie de asa natura incat lucrarea sa poata fi incepută imediat dupa sosirea personalului Spindeldoctor si continuata fara intrerupere pana la inspect0ia de acceptare de catre Client. Spindeldoctor va furniza Clientului în timp util orice plan sau instructiune speciala necesara.

§ 7 Ambalare, expediere, transfer de risc
7.1. Cu exceptia cazului in care se convine altfel, Spindeldoctor va selecta ambalajul, metoda de expediere si ruta de transport.
7.2. Riscul se transmite Clientului imediat ce bunul / articolul de livrare este predat transportatorului.
7.3. Clientul este obligat sa returneze orice material de ambalare catre Spindeldoctor pe cheltuiala sa.

§ 8 Rezervarea drepturilor de proprietate
Pana in momentul in care toate conturile noastre de primit de la client vor fi achitate integral, bunurile livrate vor ramane in proprietatea noastra. Clientul este indreptatit sa le vanda in desfasurarea normala a activitatii, cu conditia ca acesta sa nu plateasca. Cu toate acestea, clientul nu poate gaja bunurile care fac obiectul rezervarii de titlu sau le poate atribui drept garantie. Chiar și acum, clientul ne atribuie ca masura de precautie conturile sale de primit fata de clientii sai care rezult din vanzarea bunurilor rezervate, precum si orice pretentii ale clientului cu privire la bunurile rezervate care decurg din alte motive legale (inclusiv fata de terti).
Orice prelucrare sau modificare a bunurilor rezervate de catre client va avea loc intotdeauna in numele nostru. Daca bunurile rezervate sunt procesate impreuna cu alte articole care nu ne apartin, vom dobandi coproprietatea noului articol în raportul in care valoarea bunurilor rezervate (suma facturii incl. TVA) se refera la alte articole combinate sau amalgamate in momentul combinarii sau al fuziunii.
Daca articolul clientului trebuie sa fie considerat articolul principal, clientul ne va atribui coproprietatea proportionala a articolului. Acceptam aceasta misiune. Proprietatea sau coproprietatea asupra articolului va fi detinuta de noi de catre client.

§ 9 Garantie extinsa
Spindeldoctor are un drept de retentie asupra obiectului de reparatii al Clientului, care a intrat in posesia acestuia. Dreptul de autor poate fi pus in aplicare datorita pretentiilor de la lucrari efectuate anterior, consumabile de piese de schimb si alte Servicii, in masura in care acestea au o legatura cu obiectul repararii. Garantia persista atat timp cat datoria nu a fost rambursata.

§ 10 Forța Majora
Spindeldoctor nu va fi tras la raspundere pentru neindeplinirea completa sau partiala a obligațiilor care îi revin in temeiul contractului daca aceasta neindeplinire a rezultat din cauza fortei majore (greva, blocare, terorism, sabotaj, accidente atomice / nucleare, incendiu, inundații, cutremur, razboi , operatiuni de tip razboi, piraterie, actiune industriala etc.) care ar putea aparea in procesul de indeplinire a oricaror Servicii conform contractului.
Spindeldoctor nu va fi raspunzator in niciun fel pentru pierderi sau daune care apar direct sau indirect prin sau ca urmare a unor astfel de evenimente sau intamplari de forta majora.

§ 11 Raspunderea pentru defecte
11.1. Dupa acceptarea repararii / instalarii, Spindeldoctor va fi considerat raspunzator pentru defectele de furnizare / service, cu exceptia tuturor celorlalte reclamatii din partea Clientului și fara a aduce atingere articolelor 6 și 12, astfel incat Spindeldoctor sa fie obligat sa remediati defectele. Clientul se obliga sa notifice Spindeldoctor in scris imediat cand se constata un defect.
11.2. Spindeldoctorul se considera ca nu isi asuma raspunderea in cazurile in care defectul nu are o semnificatie majora pentru interesul Clientului sau este rezultatul unei circumstante pentru care Clientul este responsabil. Acest lucru se aplica, in special, oricarei parti furnizate de Client.
11.3. Spindeldoctor va fi considerat a nu fi raspunzator pentru consecintele oricaror modificari si / sau lucrari de reparatii efectuate incorect si fara aprobarea prealabila a Spindeldoctor de catre Client sau de catre terti. Se considera ca Clientul are dreptul de a rectifica el insusi defectul sau de a-l remedia de catre terti si de a solicita rambursarea de catre Spindeldoctor a costurilor astfel neaparat suportate numai in cazurile urgente de punere in pericol a sigurantei si fiabilitatii operationale si pentru prevenirea de pierderi sau daune excesive in alt mod, in care circumstanțe Clientul trebuie sa informeze imediat Spindeldoctor si / sau in cazul in care Spindeldoctor – tinand seama de exceptiile legale – i-a permis un termen stabilit pentru rectificarea defectelor pana la expirare, fara rezultat satisfacator.

11.4. In caz de reclamatie justificata, Spindeldoctor va suporta costurile imediate care decurg din eliminarea defectului (defectelor), cu conditia ca o astfel de suportare a costurilor sa nu conduca la o sarcina nerezonabila pentru Spindeldoctor. In cazul in care o solicitare a Clientului de rectificare a defectului (defectelor) se dovedeste a fi nejustificata, totusi, Spindeldoctor va fi considerat indreptatit sa solicite rambursarea de catre Client a costurilor rezultate.
11.5. Clientul, in cazul in care Spindeldoctor – tinand seama de exceptiile legale – nu reuseste sa produca un rezultat satisfacator intr-un termen stabilit pentru el pentru remedierea defectelor, va fi considerat ca detine un drept de reducere a pretului in cadrul prevederilor legale. Clientul se poate retrage din contract numai in cazurile in care, in ciuda reducerii pretului, reparatia / instalarea nu ar fi in mod demonstrabil interesant pentru Client.
11.6. Orice si toate revendicarile și drepturile vor fi determinate numai in conformitate cu secțiunea 12.3 din acesti termeni si conditii.

§ 12 Raspunderea clientului
12.1. In cazul in care parti ale articolului pentru reparatii sau o componenta de instalare furnizata pentru instalare de catre Spindeldoctor sufera daune pentru care Spindeldoctor este responsabil, Spindeldoctor va repara, sau pe cheltuiala sa, fie repararea, fie aprovizionarea componentei. Obligatia de inlocuire se limiteaza, in cazul neglijentei simple sau grave din partea personalului non-managerial, la valoarea pretului convenit contractual pentru reparatie / instalare. Sectiunea 12.3 se aplica in toate celelalte cazuri in mod corespunzator.
12.2. Prevederile §§ 11, 12.1 și 12.3 se vor aplica, cu excluderea unor reclamatii suplimentare din partea Clientului, in cazurile in care articolul pentru reparatii sau articolul instalat nu poate fi utilizat de Client în modul convenit contractual ca un rezultat al unor propuneri si / sau sfaturi omise din culpa de catre Spindeldoctor sau inadecvate sau incorecte si date inainte sau dupa semnarea contractului sau ca urmare a incalcarii culpabile a altor obligatii contractuale subsidiare si, in special, a cerintei de prevedere de instructiuni (manual de instructiuni) pentru functionarea si intretinerea articolului reparat sau a articolului instalat.
12.3. Spindeldoctorul va fi considerat raspunzator pentru pierderile sau daunele care nu au avut loc pe sau asupra obiectului care urmeaza sa fie reparat sau instalat, indiferent de temeiul legal, numai
a) in caz de intentie;
b) in caz de neglijenta grava din partea proprietarului / organelor reprezentative ale Spindeldoctor sau a personalului de conducere;
c) in caz de vatamare culpabila a vietii, a membrelor sau a sanatatii;
d) in cazul defectelor pe care Spindeldoctor le-a ascuns cu buna stiinta;
e) in contextul caracteristicilor de calitate promise si garantate;
f) unde si in masura in care raspunderea este suportata pentru prejudiciul adus persoanelor si pierderea / deteriorarea bunurilor asupra obiectelor utilizate in mod privat.
In cazul incalcarii sale culpabile a obligatiilor contractuale materiale, Spindeldoctor isi asuma raspunderea si in cazul neglijentei grave din partea personalului non-managerial si in caz de neglijenta simpla, limitata in acest din urma caz ​​la pierderea sau prejudiciul tipic previzibil in mod rezonabil contracte. Obligatiile contractuale semnificative vor fi definite ca obligatii, doar a caror indeplinire face ca implementarea Spindeldoctor sa fie far probleme, asa cum se intentioneaza, si a respectarii de care Clientul ar putea avea incredere.
Orice si orice alte reclamatii vor fi considerate excluse.

§ 13 Acceptarea
13.1. Clientul va fi considerat obligat sa accepte inspectia repararii / instalarii de indata ce i s-a notificat finalizarea si dupa ce a avut loc orice testare convenita contractual a articolului reparat / instalat. In cazul in care reparatia sau instalarea se dovedeste a nu fi conforma cu contractul, Spindeldoctor este considerat obligat sa elimine defectul. Aceasta prevedere nu se aplica in cazurile in care defectul nu are o semnificatie majora pentru interesele Clientului sau este rezultatul unei circumstante de care este responsabil Clientul. Prezența unui defect nesemnificativ se considera ca nu d dreptul Clientului sa refuze acceptarea.
13.2. In cazul in care acceptarea este intarziata din motive pentru care Spindeldoctor nu este responsabil, acceptarea se considera ca a avut loc la expirarea a doua saptamani de la notificarea finalizarii reparatiei sau instalarii.
13.3. In cazul in care clientul nu si-a rezervat dreptul de a respinge un defect specific, raspunderea Spindeldoctor pentru defecte usor de recunoscut se considera ca inceteaza la acceptare.

§ 14 Anularea contractului
14.1. Spindeldoctor isi rezerva dreptul de a percepe o suma forfetara de 10% din intreaga valoare a comenzii în cazul rezilierii contractului sau rezilierii contractului de catre Client. Spindeldoctor nu va fi indreptatit sa reclame forfațul mentionat mai sus dacă Clientul ofera o dovada contrara faptului ca suma conform §648 BGB (Codul civil german) este semnificativ mai mica decat forfata.

14.2. Acest for acopera, printre altele, urmatoarele cheltuieli: pregatirea lucrarilor, logistica, aprovizionarea cu materiale, refacerea etc.

§ 15 Legea aplicabila
Pentru acești Termeni si conditii generale si toate relatiile juridice dintre Spindeldoctor si Client aplica exclusiv legea Germaniei, cu excepția Conventiei ONU pentru vanzarea internationala de bunuri (CiSG).

§ 16 Locul jurisdictiei
Locul de indeplinire a Serviciilor si de plata este Kassel. Locul de jurisdictie pentru toate litigiile care decurg din relatia contractuala si despre originea si valabilitatea acesteia, in masura in care Clientul este un om de afaceri / o persoana juridică / un organism juridic public, este 34117 Kassel, Germania. Cu toate acestea, Spindeldoctor are si dreptul de a da in judecata Clientul la locul sediului sau social.

30 ianuarie / 2019