Oikeudelliset tiedot

TMG:n 5 jakson mukaiset tiedot:

EGIN-HEINISCH GmbH & Co. KG
Henschelstraße 8
34311 Naumburg

Edustaja:

Berna Egin-Heinisch

Yhteystiedot:

Puhelin: +49 5625 9210-0
Faksi: +49 5625 9210-74
Sähköposti: info@egin-heinisch.de

Rekisteröinti (Y-tunnus):

Merkintä kaupparekisteriin.
Rekisteröintituomioistuin: Kasselin käräjäoikeus
Rekisterinumero (Y-tunnus): HRB 14172

ALV-numero:

Arvonlisäverotunniste alv-lain 27 §:n 1 momentin mukaan: DE 25 20 62 925

Riitojen ratkaiseminen

Euroopan komissio tarjoaa alustan verkkovälitteiseen riidanratkaisuun (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Löydät sähköpostiosoitteemme yllä olevista yhteystiedoista.

Emme ole halukkaita emmekä velvollisia osallistumaan ratkaisumenettelyihin kansallisissa kuluttajariitalautakunnissa.

Vastuu sisällöstä

Palveluntarjoajana vastamme näillä sivuilla omasta sisällöstämme TMG:n 7 §:n 1 momentin nojalla annettujen yleisten lakien mukaisesti. TMG:n 8-10 §:n mukaan meillä ei kuitenkaan ole velvollisuutta valvoa kolmansien osapuolien siirtämiä tai tallentamia tietoja tai tutkia olosuhteita, jotka viittaavat laittomaan toimintaan.

Yleisten lakien mukaisesti velvollisuus poistaa tai estää tietojen käyttö pysyy ennallaan. Vastuunotto on kuitenkin mahdollista vasta siitä hetkestä lähtien, kun lainrikkomuksesta on saatu tieto. Poistamme sisällön välittömästi kun olemme saaneet tiedon lainrikkomuksista.

Vastuu linkeistä

Verkkosivustomme sisältää linkkejä kolmansien osapuolien ulkopuolisille verkkosivustoille, joiden sisältöön meillä ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa. Siksi emme voi antaa takeita kolmannen osapuolen tuottamalle sisällölle. Verkkosivuston tarjoaja tai ylläpitäjä on aina vastuussa linkitettyjen sivujen sisällöstä. Linkitetyt verkkosivustot on tutkittu linkittämisen yhteydessä mahdollisten lainrikkomusten varalta. Linkittämishetkellä laitonta sisältöä ei havaittu.

Linkitettyjen verkkosivustojen sisällön jatkuva seuranta ei ole kuitenkaan kohtuullista ilman erityisiä viitteitä lainvastaisuudesta. Poistamme linkit välittömästi kun olemme saaneet tiedon lainrikkomuksista.

Tekijänoikeus

Verkkosivun ylläpitäjän näille sivuille luomaan sisältöön ja teoksiin sovelletaan Saksan tekijänoikeuslakia. Tekijänoikeuslain rajat ylittävä muokkaaminen, jakelu ja kaikenlainen käyttö edellyttää tekijän tai luojan kirjallista suostumusta. Tämän verkkosivuston lataaminen ja kopiointi on sallittua vain yksityiseen, ei-kaupalliseen käyttöön.